Skip to content

Rammetelt / Partytelt

For en messe, utstilling, kantine eller liten festival, er dette en god løsning. Kanskje trenger man ikke en hel hall, men vil ha det den store flaten og rommet. Rammetelt er svaret.

Partytelt
Partytelt

Stor boltreplass

Rammeteltene leveres i forskjellige bredder fra 3 meter opp til 40 meter. Lengden økes i 3 eller 5 meters moduler opp til ønsket lengde.

Vi har til enhver tid lagerført et stort utvalg tilleggsutstyr som isolerte vegger, dører og glassfasader. Teltene benyttes ofte på større arrangementer som messer, utstillinger, sportsarrangement og private tilstelninger.

Teltsystemet er utviklet av erfarne fagpersoner som både kjenner utfordringene det nordiske klima fører med seg, og som forstår brukernes behov. Dette er essensielt når det kommer til å sette opp arrangement i et vinterland.

Et rammetelt er fleksibelt og gir rom for mange løsninger. Rammeteltene leveres med kraftige aluminiumsrammer og flammehemmende PVC duk.

For deg som vil ha det beste!

Scandic partytelt har en fast bredde på 6, 9 og 12 m. bredde, vindlast 28 m/sek

Teltet bygges i 3 meters moduler i lengderetninger etter ønske og behov.

Eksempler på str. kan være: 6x9m, 9x21m og 12×30 m … osv.

Alle deler i ramme, tak og vegger er av meget høy kvalitet og har dermed lang levetid og en høy annenhåndsverdi. Scandic partytelter et kraftig og solid telt. Produsert for profesjonelt bruk som stiller strenge krav til kvalitet og høye vindlaster. Alle vegger er 2-delte slik at du kan åpne teltet der du måtte ønske.

 • Leveres i breddene 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 og 40M – forlenges med seksjoner à 5M
 • Ulike vegghøyder – 3 og 4M
 • Kraftigere konstruksjon enn Scandic

Kjøp

Scandic partytelt leveres med ramme i eloksert aluminium med click-lock system uten bolter. Alle koblinger i elforzinket stål. Leveres med hvit, lakkert PVC-duk i flammehemmende materiale. Forankres med jordspyd i bakken.

Scandic partytelter ingeniørberegnet etter norm i NS-EN 13782.

Aluminiumskomponentene dimensjonert ihht. NS-EN 1999-1-1 og stålkomponentene er dimensjonert ihht. NS-EN 1993-1-1 Stålkonstruksjoner.

Strammerør i tak- og veggduker. Alle vegger er 2-delt og kan åpnes på midten, hver ½ part kan da trekkes til siden.

PVC-belagt duk 650 gram i beste kvalitet. Duken er lakkert på begge sider. Veven i duken er behandlet for å motstå muggsopp og fuktskade (low-wick). Duken er flammehemmende og godkjent etter Eurostandard EN13501-1 og har klassifisering B-s2-d0.

Leie

Nordic og Scandic rammetelt/ partytelt leveres med ramme i eloksert aluminium med click-lock system uten bolter. Alle koblinger i varmgalvanisert stål. Leveres med hvit, lakkert PVC-duk i flammehemmende materiale. Teltet forankres med jordspyd i bakken.

Nordic og Scandic rammetelt/ partytelt er ingeniørberegnet etter norm i NS-EN 13782.

Aluminiumskomponentene dimensjonert ihht. NS-EN 1999-1-1 og stålkomponentene er dimensjonert ihht. NS-EN 1993-1-1 Stålkonstruksjoner.

Strammerør i tak- og veggduker. Alle vegger er 2-delt og kan åpnes på midten, hver ½ part kan da trekkes til siden.

PVC-belagt duk 650 gram i beste kvalitet. Duken er lakkert på begge sider. Veven i duken er behandlet for å motstå muggsopp og fuktskade (low-wick). Duken er flammehemmende og godkjent etter Eurostandard EN13501-1 og har klassifisering B-s2-d0.

Scandic rammetelt / partytelt 6 og 9 m. bredde

Forsikre deg om at grunnforhold hvor teltet skal monteres er sikker og stabil. Arbeidsområdet må være ryddet og klart før montering starter.

 1. Start med å legge ut alle teltben på linje. I ene enden av hvert teltben er det festet en fotplate, det skal være 3m c/c mellom hver fotplate.
 2. Legg ut langstag på bakken mellom hvert teltben.
 3. Legg ut takdragerne og toppkoblingene, monter dette sammen med teltbenene slik at buen blir komplett. Hver bue består av:
  -2 stk takdragere
  -2 stk teltben med fotplater og hjørnekobling
  -1 stk Toppkobling
  Start med å koble sammen et teltben og en takdrager, fest så toppkoblingen til begge takdragere og avslutt med å feste det siste benet.
 4. Når alle buene er ferdig montert skal gavlstolpen/ene festes til toppkoblingen.
 5. Trekk begge halvparter av gavlduken fra hver sin side inn i øverste spor på utsiden av takdrageren.
 6. Fest wirene i gavlenden mens buen fortsatt ligger nede på bakken, pass på at wirene sitter på innsiden av både takdragere og teltben.
 7. Forsikre deg om at fotplatene sitter festet i enden av teltbenene og løft så opp gavlbuen. Hold den oppe i rett posisjon og løft så opp neste bue, buene monteres sammen med langstag i mønet og oppe og nede i begge sider, husk å sikre langstagene med R-splintene før wirene festes. Bank så ned jordspyd i alle hull i fotplatene på denne seksjonen av teltet. Den første seksjonen (basismodulen) er nå trygg og forankret.
 8. Neste bue kan nå reises og festes til forrige seksjon.
 9. Husk å montere ferdig gavlstolpe og gavlduk nede på bakken før den siste buen reises.
 10. Slå alltid ned begge jordspyd i fotplatene for å sikre teltet mot vindlast.
 11. Når alle jordspyd er banket ned i bakken er det tid for å trekke på takdukene. Takdukene trekkes inn i det øverste sporet på takdragerne. Fest kastetauene i stålringene som sitter i enden av takduken og kast tauene over mønet og ned på andre siden av teltet. Trekk på takduken og fest den til øvre langstag på begge sider med 3 remmer på hver side.
 12. Veggene festes til takduken ved å vri stålkroken som sitter oppe på hver vegg inn i maljehullet på takduken. Putt så nedre langstag inn i lommen i nedenden av veggen og sikre langstaget til teltbenene med en R-splint.
 13. Forsikre deg om at teltet er forsvarlig forankret med jordspyd i alle fotplater før teltet er klart til bruk. Forsikre deg også at det er tilstrekkelig feste i grunnen der jordspyd benyttes (sand, snø etc. er ikke tilfredsstillende). Er man i tvil om grunnforholdene er tilfredsstillende skal det gjennomføres opptrekksforsøk. NB! Avlest verdi skal reduseres med faktor på 1,4. Kan ikke jordspyd benyttes pga. for dårlige grunnforhold kan lodd benyttes. Ta kontakt med leverandør for beregning av dette. Teltet er kalkulert etter DIN-norm for 0,3 kN vindlast tilsvarende 22 m/sek. I henhold til DIN-norm skal teltet rømmes ved vindstyrke over 22 m/ sek. Teltet er ikke dimensjonert for snølast og vil kunne kollapse ved snøbelastning. For å unngå dette må enten snø fjernes fysisk eller teltet oppvarmes.

Tilbehørsprodukter for Scandic / Nordic

 • Hvit takduk
 • Hvit lystett takduk
 • Plastgulv
 • Avrettet gulv
 • Gulv bygget på stillasunderstell ( passer til Nordic og Topptelt 5x5M )
 • Pvc-vegg med og uten vindu / lystette vegger
 • Nødutgangsvegg i pvc
 • Hvite Veggpanel og Glasspanel
 • Dører
 • Generell Belysning
 • Varme / Kjøling
 • Lining i tak til Nordic
 • Svarte tak og vegger til topptelt 5x5M / Scandic 6M / Nordic 10 / 15 og 20M
 • Hvite luftfylte tak til Nordic 15 / 20 og 30M
Rammetelt (Scandic)

For deg som vil ha det beste!

Scandic partytelt har en fast bredde på 6, 9 og 12 m. bredde, vindlast 28 m/sek

Teltet bygges i 3 meters moduler i lengderetninger etter ønske og behov.

Eksempler på str. kan være: 6x9m, 9x21m og 12×30 m … osv.

Alle deler i ramme, tak og vegger er av meget høy kvalitet og har dermed lang levetid og en høy annenhåndsverdi. Scandic partytelter et kraftig og solid telt. Produsert for profesjonelt bruk som stiller strenge krav til kvalitet og høye vindlaster. Alle vegger er 2-delte slik at du kan åpne teltet der du måtte ønske.

Rammetelt (Nordic)
 • Leveres i breddene 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 og 40M – forlenges med seksjoner à 5M
 • Ulike vegghøyder – 3 og 4M
 • Kraftigere konstruksjon enn Scandic
Tekniske spesifikasjoner

Kjøp

Scandic partytelt leveres med ramme i eloksert aluminium med click-lock system uten bolter. Alle koblinger i elforzinket stål. Leveres med hvit, lakkert PVC-duk i flammehemmende materiale. Forankres med jordspyd i bakken.

Scandic partytelter ingeniørberegnet etter norm i NS-EN 13782.

Aluminiumskomponentene dimensjonert ihht. NS-EN 1999-1-1 og stålkomponentene er dimensjonert ihht. NS-EN 1993-1-1 Stålkonstruksjoner.

Strammerør i tak- og veggduker. Alle vegger er 2-delt og kan åpnes på midten, hver ½ part kan da trekkes til siden.

PVC-belagt duk 650 gram i beste kvalitet. Duken er lakkert på begge sider. Veven i duken er behandlet for å motstå muggsopp og fuktskade (low-wick). Duken er flammehemmende og godkjent etter Eurostandard EN13501-1 og har klassifisering B-s2-d0.

Leie

Nordic og Scandic rammetelt/ partytelt leveres med ramme i eloksert aluminium med click-lock system uten bolter. Alle koblinger i varmgalvanisert stål. Leveres med hvit, lakkert PVC-duk i flammehemmende materiale. Teltet forankres med jordspyd i bakken.

Nordic og Scandic rammetelt/ partytelt er ingeniørberegnet etter norm i NS-EN 13782.

Aluminiumskomponentene dimensjonert ihht. NS-EN 1999-1-1 og stålkomponentene er dimensjonert ihht. NS-EN 1993-1-1 Stålkonstruksjoner.

Strammerør i tak- og veggduker. Alle vegger er 2-delt og kan åpnes på midten, hver ½ part kan da trekkes til siden.

PVC-belagt duk 650 gram i beste kvalitet. Duken er lakkert på begge sider. Veven i duken er behandlet for å motstå muggsopp og fuktskade (low-wick). Duken er flammehemmende og godkjent etter Eurostandard EN13501-1 og har klassifisering B-s2-d0.

Monteringsanvisning

Scandic rammetelt / partytelt 6 og 9 m. bredde

Forsikre deg om at grunnforhold hvor teltet skal monteres er sikker og stabil. Arbeidsområdet må være ryddet og klart før montering starter.

 1. Start med å legge ut alle teltben på linje. I ene enden av hvert teltben er det festet en fotplate, det skal være 3m c/c mellom hver fotplate.
 2. Legg ut langstag på bakken mellom hvert teltben.
 3. Legg ut takdragerne og toppkoblingene, monter dette sammen med teltbenene slik at buen blir komplett. Hver bue består av:
  -2 stk takdragere
  -2 stk teltben med fotplater og hjørnekobling
  -1 stk Toppkobling
  Start med å koble sammen et teltben og en takdrager, fest så toppkoblingen til begge takdragere og avslutt med å feste det siste benet.
 4. Når alle buene er ferdig montert skal gavlstolpen/ene festes til toppkoblingen.
 5. Trekk begge halvparter av gavlduken fra hver sin side inn i øverste spor på utsiden av takdrageren.
 6. Fest wirene i gavlenden mens buen fortsatt ligger nede på bakken, pass på at wirene sitter på innsiden av både takdragere og teltben.
 7. Forsikre deg om at fotplatene sitter festet i enden av teltbenene og løft så opp gavlbuen. Hold den oppe i rett posisjon og løft så opp neste bue, buene monteres sammen med langstag i mønet og oppe og nede i begge sider, husk å sikre langstagene med R-splintene før wirene festes. Bank så ned jordspyd i alle hull i fotplatene på denne seksjonen av teltet. Den første seksjonen (basismodulen) er nå trygg og forankret.
 8. Neste bue kan nå reises og festes til forrige seksjon.
 9. Husk å montere ferdig gavlstolpe og gavlduk nede på bakken før den siste buen reises.
 10. Slå alltid ned begge jordspyd i fotplatene for å sikre teltet mot vindlast.
 11. Når alle jordspyd er banket ned i bakken er det tid for å trekke på takdukene. Takdukene trekkes inn i det øverste sporet på takdragerne. Fest kastetauene i stålringene som sitter i enden av takduken og kast tauene over mønet og ned på andre siden av teltet. Trekk på takduken og fest den til øvre langstag på begge sider med 3 remmer på hver side.
 12. Veggene festes til takduken ved å vri stålkroken som sitter oppe på hver vegg inn i maljehullet på takduken. Putt så nedre langstag inn i lommen i nedenden av veggen og sikre langstaget til teltbenene med en R-splint.
 13. Forsikre deg om at teltet er forsvarlig forankret med jordspyd i alle fotplater før teltet er klart til bruk. Forsikre deg også at det er tilstrekkelig feste i grunnen der jordspyd benyttes (sand, snø etc. er ikke tilfredsstillende). Er man i tvil om grunnforholdene er tilfredsstillende skal det gjennomføres opptrekksforsøk. NB! Avlest verdi skal reduseres med faktor på 1,4. Kan ikke jordspyd benyttes pga. for dårlige grunnforhold kan lodd benyttes. Ta kontakt med leverandør for beregning av dette. Teltet er kalkulert etter DIN-norm for 0,3 kN vindlast tilsvarende 22 m/sek. I henhold til DIN-norm skal teltet rømmes ved vindstyrke over 22 m/ sek. Teltet er ikke dimensjonert for snølast og vil kunne kollapse ved snøbelastning. For å unngå dette må enten snø fjernes fysisk eller teltet oppvarmes.
Tilbehør

Tilbehørsprodukter for Scandic / Nordic

 • Hvit takduk
 • Hvit lystett takduk
 • Plastgulv
 • Avrettet gulv
 • Gulv bygget på stillasunderstell ( passer til Nordic og Topptelt 5x5M )
 • Pvc-vegg med og uten vindu / lystette vegger
 • Nødutgangsvegg i pvc
 • Hvite Veggpanel og Glasspanel
 • Dører
 • Generell Belysning
 • Varme / Kjøling
 • Lining i tak til Nordic
 • Svarte tak og vegger til topptelt 5x5M / Scandic 6M / Nordic 10 / 15 og 20M
 • Hvite luftfylte tak til Nordic 15 / 20 og 30M

Noen spørsmål?

Fyll ut dette skjemaet, send oss en mail eller ring oss, så vil vi i O.B.Wiik Covers hjelpe med å finne den beste løsningen for deg.

64 83 55 00
covers@obwiik.no