Skip to content

Om oss

O.B.Wiik Covers tilbyr tilpassbare, bærbare og rimelige arbeidstelt, presenninger og mer for å beskytte dine eiendeler.

Håndverkertelt med en person som jobber.

O.B.Wiik Covers er en avdeling under O.B.Wiik AS, som ble stiftet i Norge i 1912 og er en ledende leverandør av stoff- og dukløsninger

Våre ingeniører i O.B.Wiik Covers har utviklet et bredt utvalg av høykvalitets-løsninger for å sørge for at dine eiendeler er sikret. Våre arbeidstelt og pop-up-telt er fullstendig tilpasningsdyktige, mobile og kostnadseffektive. Derfor er de en ideell løsning for ethvert prosjekt, stort eller lite. Våre arbeidstelt suppleres av en rekke andre løsninger som fullt ut utnytter vår ekspertise innen stoff og duk, som presenninger, stillasdekk, og snøseil.

Vi er kjent i hele Norden for høy kvalitet og tilpassede løsninger. Vi har salgskontorer i Stavanger, Bergen og Trondheim i Norge, samt datterselskaper i Sverige og Danmark. Hovedkontoret vårt ligger i Oslo, Norge. Totalt sett har O.B.Wiik over 100 ansatte og en årlig omsetning på 500 millioner norske kroner.

O.B.Wiik Covers er stolt av å være en del av Zurhaar AS, et industri-, entreprenør- og eiendomkonsern med over 420 ansatte og 170 000m² næringseiendom globalt.

Miljø

O.B.Wiik Covers erkjenner at vår virksomhet har påvirkning på ytre miljø, gjennom egen virksomhet, samt indirekte via våre kunder og leverandører. Derfor tar vi i O.B.Wiik Covers et ansvar for vår miljøpåvirkning som skal være forpliktende for virksomheten og integreres i den daglige driften. Vi ønsker å være en tydelig bidragsyter til gode løsninger i miljøarbeidet innen vår bransje.

O.B.Wiik Covers har et effektivt miljøstyringssystem og er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette innebærer en forpliktelse til kontinuerlig forbedring av miljøforholdene og vårt CO2 utslipp, og til å overholde myndighetskravene og de krav som O.B.Wiik Covers har pålagt seg selv. Vi gjør aktive valg som gir våre produkter en lang levetid. Vi fokuserer på å redusere O.B.Wiik Hall miljøbelastning og spesielt på forhold knyttet til avfall og energibruk, samt å benytte en høy grad av miljøvennlige produkter i vår produksjon. Vi skal aktivt påvirke våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å foreta handlinger og valg som fremmer miljøarbeidet.

Alle i O.B.Wiik Covers er forpliktet av miljøpolicyen. Alle enheter i konsernet vurderer sitt forhold til og påvirkning på miljøet, og inkludere miljøforhold i alle styrende dokumenter der dette er relevant. Det innebærer også at miljø og klimaspørsmål vektlegges i forretnings- og tjenesteutviklingen.

O.B.Wiik Covers er medlem i Renas og Grønt Punkt Norge, og deltar dermed aktivt for å sikre innsamling og gjenvinning av elektrisk/elektronisk avfall og emballasje.

Ønsker du å se vårt miljøregnskap? Ta kontakt med oss.

Noen spørsmål?

Fyll ut dette skjemaet, send oss en mail eller ring oss, så vil vi i O.B.Wiik Covers hjelpe med å finne den beste løsningen for deg.

64 83 55 00
covers@obwiik.no